Prodent Italia S.r.l.

Domicilio social

Via Pitagora, 9 – 20016 Pero (MI)
N.º IVA 10989840151
Capital Social € 26.000 completamente desembolsado
Registro Mercantil de Milán nº. 10989840151
Repertorio Económico Administrativo de Milán nº. 1425312